Sertis 4120

Ohrring f swarovski cabochon 4120, ±42mm, 2 Stk.
Ohrring f swarovski cabochon 4120, ±42mm, 2 Stk.
Prix échelonnés:
1-2 pièce par Sfr. 5.90
3-5 pièce par Sfr. 5.45
> 5 pièce par Sfr. 5.00
Sfr. 5.90
 
incl. 7.7% UST
Ohrring f swarovski cabochon 4120, ±42mm, 2 Stk.
Ohrring f swarovski cabochon 4120, ±42mm, 2 Stk.
Prix échelonnés:
1-2 pièce par Sfr. 5.90
3-5 pièce par Sfr. 5.45
> 5 pièce par Sfr. 5.00
Sfr. 5.90
 
incl. 7.7% UST
Anhänger f swarovski cabochon 4120, ±24mm, 1 Stk.
Anhänger f swarovski cabochon 4120, ±24mm, 1 Stk.
Prix échelonnés:
1-4 pièce par Sfr. 1.90
5-9 pièce par Sfr. 1.75
> 9 pièce par Sfr. 1.60
Sfr. 1.90
 
incl. 7.7% UST
Anhänger f swarovski cabochon 4120, ±24mm, 1 Stk.
Anhänger f swarovski cabochon 4120, ±24mm, 1 Stk.
Prix échelonnés:
1-4 pièce par Sfr. 1.90
5-9 pièce par Sfr. 1.75
> 9 pièce par Sfr. 1.60
Sfr. 1.90
 
incl. 7.7% UST
Brisur mit verz. f swarovski Cabochon 4120, 8x6mm, versilbert, 2 Stk.
Brisur mit verz. f swarovski Cabochon 4120, 8x6mm, versilbert, 2 Stk.
Prix échelonnés:
1-4 pièce par Sfr. 5.90
5-9 pièce par Sfr. 5.50
> 9 pièce par Sfr. 5.20
Sfr. 5.90
 
incl. 7.7% UST
Brisur mit verz. f swarovski Cabochon 4120, 8x6mm, vergoldet, 2 Stk.
Brisur mit verz. f swarovski Cabochon 4120, 8x6mm, vergoldet, 2 Stk.
Prix échelonnés:
1-4 pièce par Sfr. 5.90
5-9 pièce par Sfr. 5.50
> 9 pièce par Sfr. 5.20
Sfr. 5.90
 
incl. 7.7% UST
Anhänger f swarovski cabochon 4120, ±23mm, 1 Stk.
Anhänger f swarovski cabochon 4120, ±23mm, 1 Stk.
Prix échelonnés:
1-4 pièce par Sfr. 4.90
5-9 pièce par Sfr. 4.50
> 9 pièce par Sfr. 4.10
Sfr. 4.90
 
incl. 7.7% UST
Brisur f. swarovski cabochon 4120, 18x13mm, versilbert, 2 Stk.
Brisur f. swarovski cabochon 4120, 18x13mm, versilbert, 2 Stk.
Prix échelonnés:
1-4 pièce par Sfr. 8.90
5-9 pièce par Sfr. 8.20
10-14 pièce par Sfr. 8.25
> 14 pièce par Sfr. 7.55
Sfr. 8.90
 
incl. 7.7% UST
Brisur f. swarovski cabochon 4120, 18x13mm, vergoldet, 2
Brisur f. swarovski cabochon 4120, 18x13mm, vergoldet, 2
Prix échelonnés:
1-4 pièce par Sfr. 8.90
5-9 pièce par Sfr. 8.50
10-14 pièce par Sfr. 8.25
> 14 pièce par Sfr. 7.55
Sfr. 8.90
 
incl. 7.7% UST
Brisur f. swarovski cabochon 4120, 18x13mm, alt gold, 2 Stk.
Brisur f. swarovski cabochon 4120, 18x13mm, alt gold, 2 Stk.
Prix échelonnés:
1-4 pièce par Sfr. 8.90
5-9 pièce par Sfr. 8.50
10-14 pièce par Sfr. 8.25
> 14 pièce par Sfr. 7.55
Sfr. 8.90
 
incl. 7.7% UST
F. ring verstelbar f sw cabochon, 4120, 18x13mm, versilbert, 1 S
F. ring verstelbar f sw cabochon, 4120, 18x13mm, versilbert, 1 S
Sfr. 7.50
 
incl. 7.7% UST
Affiche 1 à 12 (sur 12 Articles)