6mm

Swarovski 5000, Rose Peach, 6mm, 5 Stk.
Swarovski 5000, Rose Peach, 6mm, 5 Stk.
Sfr. 3.90
incl. 7.7% UST
Swarovski 5000, Iridescent Green, 6mm, 5 Stk.
Swarovski 5000, Iridescent Green, 6mm, 5 Stk.
Sfr. 3.90
incl. 7.7% UST
NEW COLOR - Swarovski 5000, Tangerine, 6mm, 5 Stk.
NEW COLOR - Swarovski 5000, Tangerine, 6mm, 5 Stk.
Sfr. 3.90
incl. 7.7% UST
NEW COLOR - Swarovski 5000, Dark Moss Green, 6mm, 5 Stk.
NEW COLOR - Swarovski 5000, Dark Moss Green, 6mm, 5 Stk.
Sfr. 3.90
incl. 7.7% UST
NEW COLOR - Swarovski 5000, Lilac Shadow, 6mm, 5 Stk.
NEW COLOR - Swarovski 5000, Lilac Shadow, 6mm, 5 Stk.
Sfr. 4.20
incl. 7.7% UST
Swarovski 5000, New Col, light turquoise, 6mm, 5 Stk.
Swarovski 5000, New Col, light turquoise, 6mm, 5 Stk.
Sfr. 3.90
incl. 7.7% UST
Swarovski 5000, New Col, blue shade, 6mm, 5 Stk.
Swarovski 5000, New Col, blue shade, 6mm, 5 Stk.
Sfr. 3.90
incl. 7.7% UST
Swarovski 5000, New Col, antique pink, 6mm, 5 Stk.
Swarovski 5000, New Col, antique pink, 6mm, 5 Stk.
Sfr. 3.90
incl. 7.7% UST
Swarovski 5000, New Col, denim blue, 6mm, 5 Stk.
Swarovski 5000, New Col, denim blue, 6mm, 5 Stk.
Sfr. 3.90
incl. 7.7% UST
Swarovski 5000, amethyst blend, 6mm, 5 Stk.
Swarovski 5000, amethyst blend, 6mm, 5 Stk.
Sfr. 3.90
incl. 7.7% UST
Swarovski 5000, topaz blend, 6mm, 5 Stk.
Swarovski 5000, topaz blend, 6mm, 5 Stk.
Sfr. 3.90
incl. 7.7% UST
Swarovski 5000, bronze shade, 6mm, 5 Stk.
Swarovski 5000, bronze shade, 6mm, 5 Stk.
Sfr. 3.90
incl. 7.7% UST
Swarovski 5000, chrysolite opal, 6mm, 5 Stk.
Swarovski 5000, chrysolite opal, 6mm, 5 Stk.
Sfr. 3.90
incl. 7.7% UST
Swarovski 5000, silver night, 6mm, 5 Stk.
Swarovski 5000, silver night, 6mm, 5 Stk.
Sfr. 3.90
incl. 7.7% UST
Swarovski 5000, sunflower, 6mm, 5 Stk.
Swarovski 5000, sunflower, 6mm, 5 Stk.
Sfr. 3.90
incl. 7.7% UST
Swarovski 5000, provence lavender, 6mm, 5 Stk.
Swarovski 5000, provence lavender, 6mm, 5 Stk.
Sfr. 3.90
incl. 7.7% UST
Swarovski 5000, fern green, 6mm, 5 Stk.
Swarovski 5000, fern green, 6mm, 5 Stk.
Sfr. 3.90
incl. 7.7% UST
Swarovski 5000, geige, 6mm, 5 Stk.
Swarovski 5000, geige, 6mm, 5 Stk.
Sfr. 3.90
incl. 7.7% UST
Swarovski 5000, cyclamen opal, 6mm, 5 Stk.
Swarovski 5000, cyclamen opal, 6mm, 5 Stk.
Sfr. 3.90
incl. 7.7% UST
Swarovski 5000, rosaline, 6mm, 5 Stk.
Swarovski 5000, rosaline, 6mm, 5 Stk.
Sfr. 3.90
incl. 7.7% UST
1 bis 24 (von insgesamt 63)