2090 Strass

Swarovski Klebstein, 2090, topaz, 1 Stk.
Swarovski Klebstein, 2090, topaz, 1 Stk.
Prix échelonnés:
1-4 pièce par Sfr. 0.90
5-9 pièce par Sfr. 0.85
10-19 pièce par Sfr. 0.75
> 19 pièce par Sfr. 0.70
Sfr. 0.90
 
incl. 7.7% UST
Swarovski Klebstein, 2090, jonquil, 1 Stk.
Swarovski Klebstein, 2090, jonquil, 1 Stk.
Prix échelonnés:
1-4 pièce par Sfr. 0.90
5-9 pièce par Sfr. 0.85
10-19 pièce par Sfr. 0.75
> 19 pièce par Sfr. 0.70
Sfr. 0.90
 
incl. 7.7% UST
Swarovski Klebstein, 2090, light sapphire, 1 Stk.
Swarovski Klebstein, 2090, light sapphire, 1 Stk.
Prix échelonnés:
1-4 pièce par Sfr. 0.90
5-9 pièce par Sfr. 0.85
10-19 pièce par Sfr. 0.75
> 19 pièce par Sfr. 0.70
Sfr. 0.90
 
incl. 7.7% UST
Swarovski Klebstein, 2090, crystal, 1 Stk.
Swarovski Klebstein, 2090, crystal, 1 Stk.
Prix échelonnés:
1-4 pièce par Sfr. 0.90
5-9 pièce par Sfr. 0.85
10-19 pièce par Sfr. 0.75
> 19 pièce par Sfr. 0.70
Sfr. 0.90
 
incl. 7.7% UST
Swarovski Klebstein, 2090, crystal AB, 1 Stk.
Swarovski Klebstein, 2090, crystal AB, 1 Stk.
Sfr. 1.20
 
incl. 7.7% UST
Swarovski Klebstein, 2090, siam, 1 Stk.
Swarovski Klebstein, 2090, siam, 1 Stk.
Prix échelonnés:
1-4 pièce par Sfr. 0.90
5-9 pièce par Sfr. 0.85
10-19 pièce par Sfr. 0.75
> 19 pièce par Sfr. 0.70
Sfr. 0.90
 
incl. 7.7% UST
Swarovski Klebstein, 2090, light rose, 1 Stk.
Swarovski Klebstein, 2090, light rose, 1 Stk.
Prix échelonnés:
1-4 pièce par Sfr. 0.90
5-9 pièce par Sfr. 0.85
10-19 pièce par Sfr. 0.75
> 19 pièce par Sfr. 0.70
Sfr. 0.90
 
incl. 7.7% UST
Affiche 1 à 7 (sur 7 Articles)