Sertis 4800

Ohrring f swarovski herz 4800 ±39mm, 2 Stk.
Ohrring f swarovski herz 4800 ±11x10mm, 2 Stk.
Ohrring f swarovski herz 4800 ±39mm, 2 Stk.
Ohrring f swarovski herz 4800 ±11x10mm, 2 Stk.
Anhänger f swarovski herz 4800 ±11x10mm, 1 Stk.
Anhänger f swarovski herz 4800 ±11x10mm, 1 Stk.
Prix échelonnés:
1-4 pièce par Sfr. 1.90
5-9 pièce par Sfr. 1.75
> 9 pièce par Sfr. 1.60
Anhänger f swarovski herz 4800 ±11x10mm, 1 Stk.
Anhänger f swarovski herz 4800 ±11x10mm, 1 Stk.
Prix échelonnés:
1-4 pièce par Sfr. 1.90
5-9 pièce par Sfr. 1.75
> 9 pièce par Sfr. 1.60
Affiche 1 à 4 (sur 4 Articles)