8mm-ss39

Swarovski rhinestones pointed back, 1088, 8mm, blue zirkon, 1 pc
Swarovski rhinestones pointed back, 1088, 8mm, blue zirkon, 1 pc
Sfr. 0.70
incl. 7.7% tax
Swarovski rhinestones pointed back, 1028, 8mm, tanzanite, 1 pc
Swarovski rhinestones pointed back, 1028, 8mm, tanzanite, 1 pc
Sfr. 0.70
incl. 7.7% tax
Swarovski rhinestones pointed back, 1028, 8mm, dark indigo, 1 pc
Swarovski rhinestones pointed back, 1028, 8mm, dark indigo, 1 pc
Sfr. 0.70
incl. 7.7% tax
Swarovski rhinestones pointed back, 1028, 8mm, indian pink, 1 pc
Swarovski rhinestones pointed back, 1028, 8mm, indian pink, 1 pc
Sfr. 0.70
incl. 7.7% tax
Swarovski rhinestones pointed back, 1028, 8mm, sand opal
Swarovski rhinestones pointed back, 1028, 8mm, sand opal
Sfr. 0.70
incl. 7.7% tax
Swarovski rhinestones pointed back, 1088, 8mm, rose water opal,
Swarovski rhinestones pointed back, 1088, 8mm, rose water opal,
Sfr. 0.70
incl. 7.7% tax
Swarovski rhinestones pointed back, 1028, 8mm, Vintage Rose, 1 p
Swarovski rhinestones pointed back, 1028, 8mm, Vintage Rose, 1 p
Sfr. 0.70
incl. 7.7% tax
Swarovski rhinestones pointed back, 1028, 8mm, indicolite, 1
Swarovski rhinestones pointed back, 1028, 8mm, indicolite, 1
Sfr. 0.70
incl. 7.7% tax
Swarovski rhinestones pointed back, 1028, 8mm, smoked topaz, 1 p
Swarovski rhinestones pointed back, 1028, 8mm, smoked topaz, 1 p
Sfr. 0.70
incl. 7.7% tax
Swarovski rhinestones pointed back, 1088, 8mm, emerald, 1 pc.
Swarovski rhinestones pointed back, 1088, 8mm, emerald, 1 pc.
Sfr. 0.70
incl. 7.7% tax
Swarovski rhinestones pointed back, 1028, 8mm, purple velvet, 1
Swarovski rhinestones pointed back, 1028, 8mm, purple velvet, 1
Sfr. 0.70
incl. 7.7% tax
Swarovski rhinestones pointed back, 1028, 8mm, crystal ab, 1 pc.
Swarovski rhinestones pointed back, 1028, 8mm, crystal ab, 1 pc.
Sfr. 0.80
incl. 7.7% tax
Swarovski rhinestones pointed back, 1088, 8mm, khaki, 1 pc.
Swarovski rhinestones pointed back, 1088, 8mm, khaki, 1 pc.
Sfr. 0.70
incl. 7.7% tax
Swarovski rhinestones pointed back, 1028, 8mm, Peridot, 1 pc.
Swarovski rhinestones pointed back, 1028, 8mm, Peridot, 1 pc.
Sfr. 0.70
incl. 7.7% tax
Swarovski rhinestones pointed back, 1028, 8mm, black diamond, 1
Swarovski rhinestones pointed back, 1028, 8mm, black diamond, 1
Sfr. 0.70
incl. 7.7% tax
Swarovski rhinestones pointed back, 1028, 8mm, amethyst, 1 pc.
Swarovski rhinestones pointed back, 1028, 8mm, amethyst, 1 pc.
Sfr. 0.70
incl. 7.7% tax
Swarovski rhinestones pointed back, 1028, 8mm, l. sapphire, 1 pc
Swarovski rhinestones pointed back, 1028, 8mm, l. sapphire, 1 pc
Sfr. 0.70
incl. 7.7% tax
Swarovski rhinestones pointed back, 1028, 8mm, jet, 1 pc.
Swarovski rhinestones pointed back, 1028, 8mm, jet, 1 pc.
Sfr. 0.70
incl. 7.7% tax
Swarovski rhinestones pointed back, 1028, 8mm, crystal, 1 pc.
Swarovski rhinestones pointed back, 1028, 8mm, crystal, 1 pc.
Sfr. 0.70
incl. 7.7% tax
Swarovski rhinestones pointed back, 1028, 8mm, aqua, 1 pc.
Swarovski rhinestones pointed back, 1028, 8mm, aqua, 1 pc.
Sfr. 0.70
incl. 7.7% tax
Swarovski rhinestones pointed back, 1028, 8mm, topaz, 1 pc.
Swarovski rhinestones pointed back, 1028, 8mm, topaz, 1 pc.
Sfr. 0.70
incl. 7.7% tax
Swarovski rhinestones pointed back, 1088, 8mm, l. col. Topaz, 1
Swarovski rhinestones pointed back, 1088, 8mm, l. col. Topaz, 1
Sfr. 0.70
incl. 7.7% tax
Swarovski rhinestones pointed back, 1028, 8mm, sapphire, 1 pc.
Swarovski rhinestones pointed back, 1028, 8mm, sapphire, 1 pc.
Sfr. 0.70
incl. 7.7% tax
Swarovski rhinestones pointed back, 1028, 8mm, rose, 1 pc.
Swarovski rhinestones pointed back, 1028, 8mm, rose, 1 pc.
Sfr. 0.70
incl. 7.7% tax
49 to 72 (from a total of 77)