6mm

Swarovski crystalbeads 5025, crystal, 6mm, 5 pc.
Swarovski crystalbeads 5025, crystal, 6mm, 5 pc.
Swarovski crystalbeads 5025, siam, 6mm, 5 pc.
Swarovski crystalbeads 5025, siam, 6mm, 5 pc.
Swarovski crystalbeads 5025, violet, 6mm, 5 pc.
Swarovski crystalbeads 5025, violet, 6mm, 5 pc.
Swarovski crystalbeads 5025 , light rose, 6mm, 5 pc.
Swarovski crystalbeads 5025 , light rose, 6mm, 5 pc.
Swarovski crystalbeads 5025, rose, 6mm, 5 pc.
Swarovski crystalbeads 5025, rose, 6mm, 5 pc.
Swarovski crystalbeads 5025, amethyst, 6mm, 5 pc.
Swarovski crystalbeads 5025, amethyst, 6mm, 5 pc.
Swarovski crystalbeads 5025, montana, 6mm, 5 pc.
Swarovski crystalbeads 5025, montana, 6mm, 5 pc.
Swarovski crystalbeads 5025, light sapphire, 6mm, 5 pc.
Swarovski crystalbeads 5025, light sapphire, 6mm, 5 pc.
Swarovski crystalbeads 5025 , light amethyst, 6mm, 5 pc.
Swarovski crystalbeads 5025 , light amethyst, 6mm, 5 pc.
Show 1 to 9 (from a total of 9 products)