10mm

Swarovski 5000, Iridescent Green, 10mm, 5 Stk.
Swarovski 5000, Iridescent Green, 10mm, 5 Stk.
Sfr. 7.90
inkl. 7.7% MwSt.
NEW COLOR - Swarovski 5000, Dark Moss Green, 10mm, 5 Stk.
NEW COLOR - Swarovski 5000, Dark Moss Green, 10mm, 5 Stk.
Sfr. 7.90
inkl. 7.7% MwSt.
NEW COLOR - Swarovski 5000, Lilac Shadow, 10mm, 5 Stk.
NEW COLOR - Swarovski 5000, Lilac Shadow, 10mm, 5 Stk.
Sfr. 8.40
inkl. 7.7% MwSt.
Swarovski 5000, New Col, light turquoise, 10mm, 5 Stk.
Swarovski 5000, New Col, light turquoise, 10mm, 5 Stk.
Sfr. 7.90
inkl. 7.7% MwSt.
Swarovski 5000, New Col, blue shade, 10mm, 5 Stk.
Swarovski 5000, New Col, blue shade, 10mm, 5 Stk.
Sfr. 7.90
inkl. 7.7% MwSt.
Swarovski 5000, rose peach, 10mm, 5 Stk.
Swarovski 5000, rose peach, 10mm, 5 Stk.
Sfr. 7.90
inkl. 7.7% MwSt.
Swarovski 5000, New Col, denim blue, 10mm, 5 Stk.
Swarovski 5000, New Col, denim blue, 10mm, 5 Stk.
Sfr. 7.90
inkl. 7.7% MwSt.
Swarovski 5000, red magma, 10mm, 5 Stk.
Swarovski 5000, red magma, 10mm, 5 Stk.
Sfr. 7.90
inkl. 7.7% MwSt.
Swarovski 5000, amethyst blend, 10mm, 5 Stk.
Swarovski 5000, amethyst blend, 10mm, 5 Stk.
Sfr. 7.90
inkl. 7.7% MwSt.
Swarovski 5000, topaz blend, 10mm, 5 Stk.
Swarovski 5000, topaz blend, 10mm, 5 Stk.
Sfr. 7.90
inkl. 7.7% MwSt.
Swarovski 5000, bronze shade, 10mm, 5 Stk.
Swarovski 5000, bronze shade, 10mm, 5 Stk.
Sfr. 7.90
inkl. 7.7% MwSt.
Swarovski 5000, sunflower, 10mm, 5 Stk.
Swarovski 5000, sunflower, 10mm, 5 Stk.
Sfr. 7.90
inkl. 7.7% MwSt.
Swarovski 5000, provence lavender, 10mm, 5 Stk.
Swarovski 5000, provence lavender, 10mm, 5 Stk.
Sfr. 7.90
inkl. 7.7% MwSt.
Swarovski 5000, greige, 10mm, 5 Stk.
Swarovski 5000, greige, 10mm, 5 Stk.
Sfr. 7.90
inkl. 7.7% MwSt.
Swarovski 5000, cyclamen opal, 10mm, 5 Stk.
Swarovski 5000, cyclamen opal, 10mm, 5 Stk.
Sfr. 7.90
inkl. 7.7% MwSt.
Swarovski 5000, rosaline, 10mm, 5 Stk.
Swarovski 5000, rosaline, 10mm, 5 Stk.
Sfr. 7.90
inkl. 7.7% MwSt.
Swarovski 5000, light topaz, 10mm, 5 Stk.
Swarovski 5000, light topaz, 10mm, 5 Stk.
Sfr. 7.90
inkl. 7.7% MwSt.
Swarovski 5000, montana, 10mm, 5 Stk.
Swarovski 5000, montana, 10mm, 5 Stk.
Sfr. 7.90
inkl. 7.7% MwSt.
Swarovski 5000, air blue opal, 10mm, 5 Stk.
Swarovski 5000, air blue opal, 10mm, 5 Stk.
Sfr. 7.90
inkl. 7.7% MwSt.
Swarovski 5000, dark indigo, 10mm, 5 Stk.
Swarovski 5000, dark indigo, 10mm, 5 Stk.
Sfr. 7.90
inkl. 7.7% MwSt.
Swarovski 5000, mocca, 10mm, 5 Stk.
Swarovski 5000, mocca, 10mm, 5 Stk.
Sfr. 7.90
inkl. 7.7% MwSt.
Swarovski 5000, crystal moonlight, 10mm, 5 Stk.
Swarovski 5000, crystal moonlight, 10mm, 5 Stk.
Sfr. 7.90
inkl. 7.7% MwSt.
Swarovski 5000, crystal silver shade, 10mm, 5 Stk.
Swarovski 5000, crystal silver shade, 10mm, 5 Stk.
Sfr. 7.90
inkl. 7.7% MwSt.
Swarovski 5000, copper, 10mm, 5 Stk.
Swarovski 5000, copper, 10mm, 5 Stk.
Sfr. 7.90
inkl. 7.7% MwSt.
1 bis 24 (von insgesamt 46)